Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Değerli Üyemiz,

Resmî Gazete?nin 22.04.2020 tarih, 31107 sayısında ?Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik? yayımlanarak 01.03.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aynı gün yürürlüğe girmiştir. (EK: Değişiklik Metni)

Düzenleme ile Yönetmeliğin ?Bildirime Esas Bulaşıcı Hastalıklar Listesi? başlıklı EK-1?ine 81?inci madde olarak Covid-19 (yeni coronavirüs hastalığı) eklenmiştir.

Bilgilerinize saygılarımızla sunulur. 

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği

 

EK

 

BULAŞICI HASTALIKLAR SÜRVEYANS VE KONTROL ESASLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 ? 30/5/2007 tarihli ve 26537 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinin ?Bildirime Esas Bulaşıcı Hastalıklar Listesi? başlıklı EK-1?ine aşağıdaki madde eklenmiştir.

?81. Covid-19 (yeni coronavirüs hastalığı)?

MADDE 2 ? Bu Yönetmelik 1/3/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 ? Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete?nin

Tarihi

Sayısı

30/5/2007

26537

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete?nin

Tarihi

Sayısı

1-

2/4/2011

27893

2-

4/5/2019

30764