Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Bölge Temsilcileri Seçimi

Değerli Üyemiz;

Derneğimizin tüzüğü uyarınca yenilenen yönetim kurulunun yanı sıra bölge temsicilerinin de seçilmesi gerekmektedir. Bölge temsilcilerinin görevleri tüzükte şöyle belirtilmiştir.

a) Derneğin yapacağı Tıbbi Onkoloji Kongreleri‘nde Bilimsel Koordinasyon Kurulu üyeliği yapmak ve bilimsel programı düzenlemek,

b) Tıbbi Onkoloji Derneği Eğitimi Koordinasyon Kurulu (TOD-EKK)‘ na bağlı kurs düzenleme ve aktiviteleri kredilendirme alt kurul üyeliği yapmak,

c) Bölgelerdeki tıbbi onkologlarla dernek yönetim kurulu arasındaki ilişkiyi sağlamak, bölgelerinde Tıbbi Onkoloji ile ilgili aktiviteler yapmak ve yapılan aktiviteleri duyurmak,

d) Bölgesinde mevcut tıbbi onkoloji uzman ve uzmanlık eğitimi yapan kişilerin dernek üyeliğini sağlamak.

e) Bölgelerindeki tıbbi onkoloji ile ilgili sorunların çözümü ve duyurulması ile ilgili faaliyetler yürütmek

Bölge temsilciliği seçimi için, her üye kendi bölgesinde tercih ettiği adayı belirleyerek elektronik posta ile gönderecektir. Bu amaçla sayın üyelerimizden bölge temsilciliğine aday olanların 21.12.2018 tarihi saat 17:00 ‘a kadar adaylıklarını bildirmelerini rica ediyoruz.
Aday isimleri yine elektronik posta ile duyurulacak ve sizlerin oyları sonucu temsilciler belirlenecektir.

TTOD Bölge Temsilcilikleri;

Orta Bölge Temsilcisi

Güney ve Güneydoğu Bölge Temsilcisi

Kuzey ve Kuzeydoğu Bölge Temsilcisi

Batı Bölge Temsilcisi

Marmara ve Kuzeybatı Bölge Temsilcisi


Bu vesileyle bir önceki dönemde bölge temsilciliği görevini yürütmüş olan arkadaşlarımıza katkılarından dolayı teşekkürü bir borç biliyoruz.

Saygılarımızla.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu