Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Bir Çok Alandaki Yapı ve Derneklerle İşbirliği Hk.

Değerli Üyemiz,
 
Onkoloji alanında çok sayıda anabilim dalı/bilim dalı, dernek ve hekim grupları faaliyetler göstermektedir. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği  bir çok alandaki yapı ve derneklerle işbirliğini ve  multidisipliner çalışmaları desteklenmektedir. Bununla birlikte özellikle "tıbbi onkoloji hekimlerince yapılması gereken sistemik tedavilere" müdahil olmak isteyen, bulundukları merkezlerde üyelerimizin etkinlik alanını zorlayan hekim ve hekim grupları da olagelmektedir. Bu hekim ya da hekim gruplarınca sıklıkla da bölgesel olarak düzenlenen ancak o bölgede çalışan, akademik faaliyet yürüten üyelerimizin dahil olmadığı/edilmediği sempozyum/kongre gibi organizasyonlara dernek üyelerimizin konuşmacı, oturum başkanı gibi görevlerle katılabilmektedir. Bu tür toplantılara davet edilirken ya da katılmayı planlamadan önce bölgede çalışan tıbbi onkologların katılımının ya da görevinin sorgulanması ve buna göre hareket edilmesi konusunda hassasiyet gösterilmesi arkadaşlarımızın ve uzmanlık alanımızın görev alanın savunulmasına-korunmasına katkı sağlayacaktır.
 
Bu konuyu değerlendirmenize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Türk Tıbbi Onkoloji
 Derneği Yönetim Kurulu