Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Bilimin İzinde Tüm GücümüzleKanser Haftası nedeniyle 1 - 7 Nisan tarihlerinde çeşitli sempozyum ve kongrelerde bilimsel çalışmalar meslektaşlarımızla paylaşılmakta, halkımızın kanser farkındalığını artırmak adına da çeşitli faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği (TTOD) olarak biz de kanser hastalığıyla ilgili son bir yıl içindeki gelişmeleri ve onkoloji hekimleri olarak karşılaştığımız sorunları, kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

Bilindiği üzere kanser, hücresel seviyede genetik hasarların birikmesi sonucu oluşan ve kontrolsüz hücre çoğalması ile seyreden hastalıklar grubunu tanımlar. Bu hastalıkla mücadelede özellikle son bir yıl içerisinde önemli bilimsel gelişmeler sağlandı, tanı ve tedavisinde büyük mesafe kat edildi.

‘AKILLI İLAÇLAR’ DEVREDE
Kanser hücrelerinin çoğalma yollarını saptayacak teknolojilerin gelişmesi ve yaygınlaşması sayesinde bu çoğalma yollarını kesecek, pek çok yeni ilaç keşfedildi. Hedefe yönelik tedavi imkanı sağlayan bu “akıllı ilaçların” keşfedilmesi, özellikle bazı nadir tümörlerde çok başarılı sonuçlar verdi . Bu gelişme, geride bıraktığımız yılın kanser tedavisiyle ilgili öne çıkan en önemli bilimsel gelişmelerinden birisiydi.

GENETİK ANALİZLERLE HEDEFE YÖNELİK TEDAVİ
Yine teknolojik gelişmenin sağladığı imkanlarla yapılabilen moleküler genetik analizler sayesinde, gittikçe artan oranda, kemoterapinin hangi hastaya faydalı olacağının saptanması, hangi hastanın da hangi hedefe yönelik tedaviden fayda göreceğinin ortaya çıkarılması mümkün hale geldi. Bu gelişme de kanser konusunda son bir yılda sağlanan en önemli imkanlardan bir başkasıydı.

MİKROBİYOTANIN KANSERDEKİ ROLÜ
Vücudumuzdaki bakterileri tariflemek için kullandığımız mikrobiyotanın kanser hastalığının oluşumu, tedaviye olan cevabı konusundaki rolü yle ilgili bilgilerimizin artması da bir başka önemli gelişme. Önümüzdeki dönemde mikrobiyotanın rolüyle ilgili daha fazla bilgi sahibi olacağız ve bunu hastalarımızın sağlık bulmasında kullanabileceğiz gibi görünmektedir.

ONKOLOJİ HEKİMİ ZAMAN FAKİRİ
Ülkemizdeki onkoloji hekimleri olarak başlıca sıkıntımız, hastalarımıza yeterli ve gerekli zamanı ayıramıyor olmak. Avrupa Birliği standartları çerçevesinde günde 18 - 20 hasta muayenesi ideal olarak hesaplanırken, birçok polikliniğimizde onkoloji hekimlerinin günde 60 - 70 hasta görmesi gerekiyor. Bu durum, tedavi sürecinde hastalarımıza yeterince zaman ayırabilmemizi engelleyen hayati olabilecek sorunlardan birisi olarak duruyor.

TEHLİKELİ SÖYLEMLERİN KARŞISINDAYIZ
Son olarak, özellikle son bir yıldır, tıp bilimine olan güveni zedeleyecek tarzda ve halk sağlığına zarar verecek boyutlara ulaşan söylemlere karşı, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da mücadelemizi sürdüreceğimizi bu vesileyle belirtmek isteriz.

Saygılarımızla,

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği
Yönetim Kurulu Adına
Prof. Dr. Serdar Turhal
Başkan