Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Bilgilendirme

Değerli Hocalarım ve Sevgili Arkadaşlarım,

Çeşitli kanser türlerinde uygulanan Erken Erişim Programlarının artması üzerine, verilerimizin bilimsel ortamlarda paylaşımı ve tartışılabilir hale getirilmesi de giderek önem kazanmıştır. Bilindiği üzere, bu verilerin toparlanması ve kullanımı için gerek programı başlatan İlaç Firmaları, gerekse Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun (TİTCK) onayı gerekmektedir. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, Nivolumab’ın çeşitli endikasyonlarda kullanımına ait hasta verilerinin derlenmesi ve sonuçların basılı hale getirilmesi için TİTCK’ndan resmi onay almıştır. Derneğin bu girişimde üstlenmek istediği temel rol verilerin sağlıklı ve adaletli bir şekilde derlenmesi için bir üst organizasyon kurulu konumunda yer almaktır. Çalışmanın hazırlanması ve yazılması aşamasında, daha önce çoklu çalışma grupları içeren başka çalışmalarda geçerli olan ve şimdiye dek başarıyla uygulanmış olan kriterler uygun revizyonlar yapılarak bu kapsamda da geçerli olacaktır. Derneğimiz bu aşamada değişik tümör tiplerinde hasta katan merkezler içinden çoğulu temsil eden çalışma grupları oluşturacak ve verilerin derlenmesi amacıyla lojistik ve kurumsal destek sağlayacaktır. Amacımız, gelecek Erken Erişim Programları için de uygulanabilecek kuralların belirlenmesi ve bunların üzerine oturtulabileceği sağlam bir platform oluşturulmasıdır.

Saygıyla bilgilerinize sunarız;

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu adına;
Dr. Mahmut Gümüş