Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında

Değerli Üyemiz

Sağlık Bakanlığı ve TTB’den gelen “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkındaki Taslak Yönetmelik ve Hukuk Müşavirimizin yönetmelik ile hazırlamış olduğu rapor ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği

Taslak Yönetmelik

Rapor