Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

AYM 2547 S.K Geçici 70. Madde İptal Kararı

Değerli Üyemiz,

Anayasa Mahkemesi'nin, “Tam Gün Yasası” olarak bilinen torba kanunla, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na eklenen geçici 70’inci maddesinin bazı maddelerinin iptaline ilişkin kararına ilişkin bilgi notu ekte biilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla,

TTOD Hukuk Müşavirliği