Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

29 Nisan 2023 Tarihinde Yapılan Yeterlik-Gelişim Sınavı hk.

Değerli üyemiz,

TTOD yeterlik sınavı 29 Nisan 2023 tarihinde yapılmış ve sınavda sorulan toplam 100 sorudan 18 soru için itirazda bulunulmuştur. Yeterlik Sınav Komisyonunun incelemesi ile bu itirazlardan 5 soru (2-13-27-35-50) kabul edilmiştir. 

Tüm sınav setindeki soruların güçlük derecesi komisyon tarafından yeniden değerlendirilmiş; geçerlilik, güçlük ve ayırt edici özellikleri yönünden değerlendirildiğinde, itirazı kabul edilen 5 (beş) soru tüm sınava girenlere doğru olarak kabul edilmiştir. Sonuç değerlendirme süreci tamamlanmış olup en kısa zamanda sonuçlar kişilere özel olarak mail yolu ile bildirilecektir.

TTOD 2024 Yeterlik ve Gelişim Sınavı 11. TTOK esnasında yapılacaktır.

 

Saygılarımızla

 

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği

Yeterlik Kurulu Sınav Komisyonu