Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

27 Nisan 2024 Tarihinde Yapılan Yeterlik-Gelişim Sınavı hk.

Değerli üyemiz,

TTOD Yeterlik - Gelişim sınavı 27. 04. 2024 tarihinde yapılmış ve sınavda sorulan toplam 100 sorudan 11 soru için itirazda bulunulmuştur. Yeterlik Sınav Komisyonunun incelemesi ile bu itirazlardan beşi kabul edilmiştir. (5,10,31,61,63 sorular)

Tüm sınav setindeki soruların güçlük derecesi komisyon tarafından yeniden değerlendirilmiş; geçerlilik, güçlük ve ayırt edici özellikleri yönünden değerlendirildiğinde, itirazı kabul edilen 5 soru tüm sınava katılanlarda doğru olarak kabul edilmiştir. Sonuç değerlendirme süreci tamamlanmış olup en kısa zamanda sonuçlar kişilere özel olarak mail yolu ile bildirilecektir.

TTOD 2025 Yeterlik ve Gelişim Sınavı 12. TTOK esnasında yapılacaktır.

 

Saygılarımızla

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği

Yeterlik Kurulu Sınav Komisyonu