Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

24. Ulusal Kanser Kongresi Hakkında

Saygıdeğer Üyelerimiz;

Hatırlayacağınız gibi, Yönetim Kurulu olarak 21 Şubat 2020 tarihinde yaptığımız toplantıda, Ulusal Kanser Kongresi’ne (UKK) katılımımız konusunda üyelerimizde oluşan farklı düşüncelerin yüz yüze görüşülmesi ve TTOD’un bu konuda ilerleyen dönemlerde alacağı tutum için vereceği nihai kararın geniş bir katılımla alınması gerektiğini düşünerek, 5 Nisan 2020 tarihinde yapılmak üzere olağanüstü genel kurul kararı almıştık. Bildiğiniz gibi, Pandemi sürecinde genel kurul toplantıları ertelendiği için bu olağanüstü genel kurul toplantısını gerçekleştiremedik. 24 Nisan 2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda, olağanüstü genel kurulu yapma tarihindeki belirsizlik nedeniyle, 2021 de düzenlenecek olan UKK’nın dernekler arası görüşmelerle varılan uzlaşı sonucu oluşan yeni kurallarla, Radyasyon Onkolojisi Derneği ve Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği ile birlikte yürütülmesinde mutabık kalındığı kararını alıp sizinle paylaşmıştık ve bu karara istinaden kongre düzenleme aktivitelerine başladık. Yönetim Kurulu’muz 04 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirdiği son toplantısında konuyu yeniden değerlendirme ihtiyacı hissetti. Bu değerlendirme sonucunda iki seçenek ortaya çıktı:

1. 2021 yılı UKK kongre düzenleme aktivitelerinin olağanüstü veya olağan genel kurulda nihai karar alınıncaya kadar ertelenmesi.

2. Anılan derneklerle UKK hazırlık süreçlerinin devam ettirilmesi, üyelerimizce olağan veya olağanüstü genel kurulda alınacak kararın 2023 UKK itibariyle uygulanması önerilerek, buna göre hareket edilmesi.

Bu seçenekler Yönetim Kurulu’muzda tartışılmış ve oy çokluğu ile ilk görüş olan “2021 yılı UKK kongre düzenleme aktivitelerinin olağanüstü veya olağan genel kurulda nihai karar alınıncaya kadar ertelenmesi” görüşü Yönetim Kurulu’muzca kabul edilmiştir.

Bu önemli kararımızı sizlerle paylaşmak için de bu özel mektubu yollamaya karar verdik.

Saygılarımla

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Adına Prof. Dr. Serdar Turhal

TTOD Yönetim Kurulu Başkanı