Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

21 Nisan 2015 Tarihinde Sağlık Uygulama Tebliği’nde Yapılan Değişikliklere Yönelik Hazırlanan Rapor

Değerli Üyemiz,

21 Nisan 2015 Tarihinde Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan değişikliklerde Tıbbi Onkoloji Alanını ilgilendiren düzenlemeler ile ilgili olarak; Yönetim Kurulu Üyemiz Prof.Dr.İrfan Çiçin tarafından hazırlanan rapor ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği