Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

21 Mayıs 2022 Tarihinde Yapılan Yeterlik-Gelişim Sınavı hk.

Değerli üyemiz,

TTOD yeterlik sınavı 21 Mayıs 2022 tarihinde yapılmış ve sınavda sorulan toplam 100 sorudan 7 soru için itirazda bulunulmuştur. Yeterlik Sınav Komisyonunun incelemesi ile bu itirazlardan beşi kabul edilmiştir. (2, 23, 56, 80, 89. sorular)

Tüm sınav setindeki soruların güçlük derecesi komisyon tarafından yeniden değerlendirilmiş; geçerlilik, güçlük ve ayırt edici özellikleri yönünden değerlendirildiğinde, itirazı kabul edilen 5 soru da dikkate alınarak sınavın geçme notu 49 olarak güncellenmiştir. Sonuç değerlendirme süreci tamamlanmış olup en kısa zamanda sonuçlar kişilere özel olarak mail yolu ile bildirilecektir.

TTOD 2023 Yeterlik ve Gelişim Sınavı 10. TTOK esnasında yapılacaktır.

 

Saygılarımızla

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği

Yeterlik Kurulu Sınav Komisyonu