Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

2024 Yeterlik ve Gelişim Sınavı

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği'mizin düzenlediği Yeterlik Sınavı ve Gelişim Sınavları 11. Türk Tıbbi Onkoloji  Kongresi sırasında 27 Nisan 2024 günü saat 13:00‘da kongre merkezinde yapılacaktır.

Sınavlarla ilgili sınav kılavuzları dernek sitemizde "Yeterlik Kurulu" başlığı altına yerleştirilmiştir.

2024 Yeterlik Sınavı Kılavuzu

2024 Gelişim Sınavı Kılavuzu

Yeterlik sınavına tıbbi onkoloji yan dal uzmanlık eğitiminin 3. yılında olanlar, uzmanlar ve doçent olan hekimler başvurabilirler. Sınavdan başarılı olan 3. yıl asistanları "Yeterlik Belgesi’ni uzmanlık sınavında başarılı olduktan sonra alabilirler.

Gelişim sınavına tıbbi onkoloji yan dal eğitiminin 1. ve 2. yılında olan hekimler girebilirler. Ama başarılı olsalar bile "Yeterlik Belgesi" alamazlar.

Önceden kayıt yaptırmayanlar sınav günü doğrudan salona geldiklerinde kesinlikle sınava alınmayacaklardır.

Sınav sonuçları sınava girenlere özel olarak bildirilecek, dernek sitesinden yayınlanmayacaktır. Sadece yeterlik belgesi almaya hak kazananlar dernek sitesinde "Sınavla Yeterlik Belgesi Alanlar" başlığı altında ilan edilecektir. Yeterlik Sınavı'nda ilk üçe giren üyelerimize; Birinciye 10.000 TL İkinciye 8.000 TL Üçüncüye 6.000 TL olarak ödül verilmesi TTOD yönetim kurulumuzca uygun görülmüştür.

Başarı puanı her sınav için soru zorluğuna göre her seferinde değerlendirilecektir.

Sınava girmek isteyenler 19 Nisan 2024 tarihine kadar ttod@kanser.org  adresine başvurabilirler.