Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

2022 Yeterlik ve Gelişim Sınavı

Değerli Üyemiz,

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği'mizin düzenlediği yeterlik sınavı ve gelişim sınavları 9. Türk Tıbbi Onkoloji  Kongresi sırasında 21 Mayıs 2022 günü saat 13:00‘da kongre merkezinde yapılacaktır.

Sınavlarla ilgili sınav kılavuzları dernek sitemizde "Yeterlik Kurulu" başlığı altına yerleştirilmiştir.

2022 Yeterlik Sınavı Kılavuzu
2022 Gelişim Sınavı Kılavuzu

Yeterlik sınavına tıbbi onkoloji yan dal uzmanlık eğitiminin 3. yılında olanlar, uzmanlar ve doçent olan hekimler başvurabilirler. Sınavdan başarılı olan 3. yıl asistanları "Yeterlik Belgesi"ni uzmanlık sınavında başarılı olduktan sonra alabilirler.

Gelişim sınavına tıbbi onkoloji yan dal eğitiminin 1. ve 2. yılında olan hekimler girebilirler. Ama başarılı olsalar bile "Yeterlik Belgesi" alamazlar.

Önceden kayıt yaptırmayanlar sınav günü doğrudan salona geldiklerinde kesinlikle sınava alınmayacaklardır.

Sınav sonuçları sınava girenlere özel olarak bildirilecek, dernek sitesinden yayınlanmayacaktır. Sadece yeterlik belgesi almaya hak kazananlar dernek sitesinde "Sınavla Yeterlik Belgesi Alanlar" başlığı altında ilan edilecektir. Yeterlik Sınavı'nda ilk üçe giren üyelerimize; Birinciye 3.000,00TL, İkinciye 2.000,00 TL , Üçüncüye 1.000,00TL olarak ( teknoloji çeki )ödül verilmesi TTOD yönetim kurulumuzca uygun görülmüştür.

Başarı puanı her sınav için soru zorluğuna göre her seferinde Nedelsky Metodu ile değerlendirilecektir.

Sınava girmek isteyenler 16 Mayıs 2022 tarihine kadar ttod@kanser.org  adresine başvurabilirler.

Saygılarımızla

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği