Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

2022 TTOD Olağan Genel Kurul Hakkında

Değerli Üyemiz,

Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 20.11.2022 tarihinde saat 11:00’de Hilton Maslak Otel İstanbul’da yapılacaktır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı yeter sayı aranmaksızın 27.11.2022tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Genel Kurul’da gelecek dönem için Başkan veya Yönetim Kurulu Adayı olmak isteyen üyelerimiz özgeçmişlerini ve neden aday olmak istediklerine ait projelerini derneğimizin web sitesinden duyurabilirler.

Genel Kurul Toplantısı saat 17:00’ye kadar süreceği için, İstanbul dışından gelen üyelerimizin planlarını buna göre yapmasını rica eder, saygılar sunarız.

 

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği

 Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM:

1. Açılış-Yoklama

2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

3. Toplantı Divanı Teşkili

4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Dernek ve İktisadi İşletme Bütçe Raporları’nın okunması

5. Denetleme Kurulu Raporu’nun okunması

6. Raporlar üzerinde görüşme

7. Dernek Yönetim, İktisadi İşletme Yönetim ve Denetim Kurullarının aklanması

8. Organ seçimleri (gizli oyla)

   a. Başkan Yardımcısı seçimi

   b. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi

   c. Denetleme Kurulu üyelerinin seçimi

9. Dilek ve Temenniler 

10. Kapanış