Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

2021 TTOD Olağan Genel Kurul

Değerli Üyemiz;
 
Olağan Genel Kurul toplantısı 20 Mart 2021 tarihinde saat 11.00’da The Green Park Pendik Hotel & Convention Center İstanbul’da yapılacaktır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı yeter sayı aranmaksızın 27 Mart 2021 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır. Toplantıya katılmanızı rica eder, saygılar sunarız.
Genel Kurul’da gelecek dönem için Başkan veya Yönetim Kurulu Adayı olmak isteyen üyelerimiz özgeçmişlerini ve neden aday olmak istediklerine ait projelerini derneğimizin web sitesinden duyurabilirler.

Olağan Genel Kurulumuza katılmak isteyen üyelerimiz ulaşım organizasyonlarının organize edilebilmesi için Pin Kongre Organizasyon Firmasından Ömer Altay 0532 600 26 66 numarayı aramaları veya ttod@kanser.org adresimize katılım durumlarını belirtir mail atmalarını rica ederiz.
Gündem hakkında görüş bildirmek isteyen üyelerimizin süre ayarlanması açısından önceden bildirim yapması rica olunur.
Olağan Genel Kurulumuz İçişleri Bakanlığı’nın 02.03.2021 tarihinde yayınladığı ‘’Yeni Kontrollü Normalleşmeye ‘’ ilişkin genelgesine uygun şekilde gerçekleştirilecektir, İstanbul'un genel kurulun olduğu tarihlerde çok yüksek riskli hale gelmesi halinde ileri bir tarihe ertelenecektir.
 
 
Türk Tıbbi Onkoloji Derneği
Yönetim Kurulu
 

GÜNDEM:

Saat 11.00-13.00
1. Açılış-Yoklama
2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
2.Toplantı Divanı Teşkili
3.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Dernek ve İktisadi İşletme Bütçe Raporları’nın okunması
4.Denetleme Kurulu Raporu’nun okunması
5.Raporlar üzerinde görüşme
6. Dernek Yönetim, İktisadi İşletme Yönetim ve Denetim Kurullarının aklanması

Saat 13.00-15.00
7. Organ seçimleri
a. Başkan Yardımcısı seçimi
b. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi
c. Denetleme Kurulu üyelerinin seçimi

Saat 15.00-17.00
8. Oy sayımı
9. 2021-2022 Tahmini bütçesinin onaylanması
10. Dilek ve Temenniler
11. Kapanış