Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

2020 TTOD Olağan Genel Kurul Hakkında

Değerli Üyemiz,

Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 22.11.2020 tarihinde saat 11:00’de İstanbul Marriot Hotel Asia da yapılacaktır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı yeter sayı aranmaksızın 29.11.2020 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Genel Kurul’da gelecek dönem için Başkan veya Yönetim Kurulu Adayı olmak isteyen üyelerimiz özgeçmişlerini ve neden aday olmak istediklerine ait projelerini derneğimizin web sitesinden duyurabilirler.

 İstanbul dışından katılacak üyelerimizin yol masrafları, ibraz etmeleri durumunda karşılanacaktır. Genel Kurul Toplantısı saat 17:00’ye kadar süreceği için, İstanbul dışından gelen üyelerimizin uçak biletlerini saat 19:00’dan sonraya almalarını rica eder, saygılar sunarız.

 

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği

 Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM:

1. Açılış-Yoklama

2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

3.Toplantı Divanı Teşkili

4.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Dernek ve İktisadi İşletme Bütçe Raporları’nın okunması

5.Denetleme Kurulu Raporu’nun okunması

6.Raporlar üzerinde görüşme

7. Dernek Yönetim, İktisadi İşletme Yönetim ve Denetim Kurullarının aklanması

8. Organ seçimleri(gizli oyla)

   a. Başkan Yardımcısı seçimi

   b. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi

   c. Denetleme Kurulu üyelerinin seçimi

9. 2021-2022 Tahmini bütçesinin onaylanması

10. UKK’nin yeniden yapılandırılması hakkında görüşme

11. Dilek ve Temenniler

12. Kapanış