Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

2020 Stratejik Eylem 2. Yarı Yıl İş Planı

Değerli Arkadaşlarım,

Bildiğiniz gibi bu sene Ocak ayında yapılan Stratejik Plan Toplantısı’nda değerlendirdiğimiz konuları geçtiğimiz aylarda olgunlaştırarak son halini verdik. Gerçekleştirdiğimiz stratejik iş planında üyelerimizin derneğimizden olan beklentileri ve sorumluluk alınması gereken görevler belirlendi.

Sonrasında yönetim kurulu olarak Stratejik Plan sonrası ilk altı aylık dönem içerisinde gerçekleştirmeyi planladığımız iş akışını detaylandırdık ve ekte sunuyoruz.

Bu iş planının hayata geçirilmesinde sizlerin de göreceği gibi üyelerimizin yakın işbirliği, destek ve yardımına ihtiyacımız var.

Derneğimizin gelecek dönemlerinde de bu işlerin artan bir ivmeyle devam edip, daha iyiye ve güzele ulaşacağımıza inancımız tamdır.

 

Saygılarımla bilgilerinize sunuyorum.

Prof. Dr. Serdar Turhal

TTOD Yönetim Kurulu Başkanı

EK: 2020 Stratejik Eylem 2. Yarı Yıl İş Planı