Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

2019 Yeterlik ve Gelişim Sınavı

Değerli Üyemiz,

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği'mizin düzenlediği yeterlik sınavı ve gelişim sınavları 23. Ulusal Kanser Kongresi sırasında 20 Nisan günü saat 12:00 ‘da kongre merkezinde yapılacaktır.

Sınavlarla ilgili sınav kılavuzları dernek sitemizde "Yeterlik Kurulu" başlığı altına yerleştirilip daha sonra duyurusu yapılacaktır.

Yeterlik sınavına tıbbi onkoloji yan dal uzmanlık eğitiminin 3. yılında olanlar, uzmanlar ve doçent olan hekimler başvurabilirler. Sınavdan başarılı olan 3. yıl asistanları "Yeterlik Belgesi"ni uzmanlık sınavında başarılı olduktan sonra alabilirler.

Gelişim sınavına tıbbi onkoloji yan dal eğitiminin 1. ve 2. yılında olan hekimler girebilirler. Ama başarılı olsalar bile "Yeterlik Belgesi" alamazlar.

Önceden kayıt yaptırmayanlar sınav günü doğrudan salona geldiklerinde kesinlikle sınava alınmayacaklardır.

Sınav sonuçları sınava girenlere özel olarak bildirilecek, dernek sitesinden yayınlanmayacaktır. Sadece yeterlik belgesi almaya hak kazananlar dernek sitesinde "Sınavla Yeterlik Belgesi Alanlar" başlığı altında ilan edilecektir. Yeterlik Sınavı'nda ilk üçe giren üyelerimize; Birinciye 3.000,00TL, İkinciye 2.000,00 TL , Üçüncüye 1.000,00TL olarak ödül verilmesi TTOD yönetim kurulumuzca uygun görülmüştür.

Sınav Geçme Notu 55

Sınava girmek isteyenler 10 Nisan 2019 tarihine kadar tibbionkolojidernegi@gmail.com adresine başvurabilirler.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği