Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

2019 ANKARA VAK’A TOPLANTILARI 3.TOPLANTI

14.05.2019 saat 18.30-19.30 1.VAK’A: Ankara Üniversitesi hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği

Vaka: Kolorektal Kanser olgusu Tedavi ve Takip
Hastayı sunan: Dr. Pınar KUBİLAY
Oturum Başkanı: Dr. Filiz ÇAY ŞENLER

14.05.2019 saat 19.30-20.30 2.VAK’A : Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği

Vaka: Metastatik Renal Hücreli Karsinoma Ardışık Tedavi yaklaşımı
Hastayı sunan: Dr Ufuk CİNKARA
Oturum Başkanı: Dr. Ebru SARI

Tarih: 14.05.2019 saat 18:30-20:30
Yer :Milli Kütüphane,Yunus Emre Toplantı Salonu