Tıbbi Onkoloji Derneği Canlı Yayın Tıbbi Onkoloji Derneği Canlı Yayın

2018 Yeterlik ve Gelişim Sınavı

Değerli Üyemiz,

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği'mizin düzenlediği yeterlik sınavı ve gelişim sınavları 7. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi sırasında 24 Mart 2018 Cumartesi günü saat 12:30'da kongre merkezinde yapılacaktır.

Sınavlarla ilgili sınav kılavuzları ekte sunulmuştur ve dernek sitemizde "Yeterlik Kurulu" başlığı altına yerleştirilmiştir.

Yeterlik sınavına tıbbi onkoloji yan dal uzmanlık eğitiminin 3. yılında olanlar, uzmanlar ve doçent olan hekimler başvurabilirler. Sınavdan başarılı olan 3. yıl asistanları "Yeterlik Belgesi"ni uzmanlık sınavında başarılı olduktan sonra alabilirler.

Gelişim sınavına tıbbi onkoloji yan dal eğitiminin 1. ve 2. yılında olan hekimler girebilirler. Ama başarılı olsalar bile "Yeterlik Belgesi" alamazlar.

Bu sene geçmiş yıllardan farklı olarak daha önceden kayıt yaptırmayanlar sınav günü doğrudan salona geldiklerinde kesinlikle sınava alınamayacaklardır.

Sınav sonuçları sınava girenlere özel olarak bildirilecek, dernek sitesinden yayınlanmayacaktır. Sadece yeterlik belgesi almaya hak kazananlar dernek sitesinde "Sınavla Yeterlik Belgesi Alanlar" başlığı altında ilan edilecektir. Yeterlik Sınavı'nda ilk üçe giren üyelerimize; Birinciye 3.000,00TL, İkinciye 2.000,00 TL , Üçüncüye 1.000,00TL olarak ödül verilmesi TTOD yönetim kurulumuzca uygun görülmüştür.

Sınav Geçme Notu 57'dir.

Sınava girmek isteyenler 10 Mart 2018 tarihine kadar tibbionkolojidernegi@gmail.com adresine başvurabilirler.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği