Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

2018 Olağan Genel Kurul Toplantımızda Yapılacak Gelecek Dönem Başkanlığı’na Aday Olacağını Açıklayan Dr.Erdem Göker’in Yazısı

Değerli Meslektaşlarım,

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, kuruluşundan bu yana, kendini sürekli yenileyerek tüm Tıbbi Onkoloji uzman ve Onkoloji yan dal uzmanlık öğrencilerine başarı ile hizmet vermektedir. Bu dernek, Onkoloji ile ilgili tüm bileşenleri eşgüdümleyecek güçte olmuş ve bu görevi de şimdiye dek eksiksiz yerine getirmiştir. Üyelerine bilimsel ve sosyal anlamda eşit hizmet vermiş ve bu camiada arkadaşça yaşamanın güvencesi olmuştur. Kurucularına ve kuruluşundan bu yana yönetiminde görev almış tüm meslektaşlarımıza teşekkür borçluyuz.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği’nin geçmişten gelen gücünü daha da artırmak, tüm üyeleri ve etki alanında bulunan paydaşları ile, birlik ve bütünlük içinde geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemesini sağlamak için dernek başkanlığına aday olmaya karar verdim.

TTOD, kuruluşundan bu yana, uzmanlık derneği olmanın ötesinde, ülkemiz onkolojisine bilimsel katkıda bulunmayı da görev edinmiştir. Bu durum, sloganıyla ile ön plana çıkmıştır. Önceliği bilim olan ve onun rehberliğinde tıbbi onkoloji çalışanlarına hizmet veren dernek olma özelliğini özenle korumuştur. Bu özeni sürdürmek bağlamında, öncelikli hedefim, bilimselliği ön planda tutmak, bilimin önerdiği yöntemlerle mesleki gelişmemizi sağlamak olacaktır. Bilimselliğin birincil gereği nesnel olmanın kurallarını, ayrışmaları tanımlayarak yapmanın doğru olacağını düşünüyorum. Bu dernek tüm gücünü, nesnel ve gerçekçi kullanacaktır. Mesleki haklarımızı ve sınırlarımızı korumak adına her türlü girişimi bu kapsamda yapacaktır.

Yukarda tanımlanan ana hatların sınırları dahilinde, eğitim-araştırma faaliyetleri yeniden düzenlenmek üzere uzmanlık öğrencisi-uzman-akademisyen interaktif çalışma grupları oluşturulacaktır. Bu gruplardan gelen çıktılar daha geniş katılımlı gruplarda tartışılarak karara bağlanacaktır. Kongrelerin gerçekten çalışmaların sunulduğu ve tartışıldığı ortamlar haline gelmesi için yeni düzenlemeler yapılacaktır. Öte yandan dernek destekli kurs ve sempozyumlar, uzmanlık öğrencilerinin kıdemine ve uzmanlara yönelik yeniden yapılandırılacaktır.

TTOD, meslek derneği olma özelliğini korurken, klinik ve klinik öncesi çalışmaların da öncülüğünü yapmalıdır. Bu çalışmaların öncülüğü, dernek üyeleri tarafından gerçekleştirilmelidir. Klinik araştırmalar hem araştırmacı başlangıçlı, hem de endüstri destekli olsun, teşvik edilecektir ve katılımın en geniş tabana yayılması için çaba sarf edilecektir. Dernek olmanın gücüyle, endüstri desteklerinin yönlendirilmesi de için çalışmalar yapılacaktır.

Dernek başkanlığına adaylık sürecimde, meslek yaşamım boyunca yaptığım gibi yeni projelerimizi daha iyiye, en iyiye gitmek üzere mevcut dernek yönetiminin izni çerçevesinde tüm üye meslektaşlarımla paylaşacağım.

Bu seçim sürecinde ve sonrasında dernek üyelerimizin tümünü birleşmeye, bütünleşmeye ve bilimin ışığında en iyiyi, en doğruyu bulma çabamızı desteklemeye çağırıyorum.

Saygılarımla.
İzmir, 9 Haziran 2018Dr. Erdem Göker
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Onkoloji