Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

2017 Yeterlilik ve Gelişim Sınavı

Değerli Üyemiz, 

Tıbbi Onkoloji Derneği’mizin düzenlediği yeterlilik sınavı ve gelişim sınavları   22.Ulusal Kanser Kongresi sırasında 22 Nisan 2017 Cumartesi günü saat 12:00’de kongre merkezinde yapılacaktır.  

Sınavlarla ilgili sınav kılavuzları ekte sunulmuştur ve dernek sitemizde “Yeterlik Kurulu” başlığı altına yerleştirilmiştir.

Yeterlik sınavına tıbbi onkoloji yan dal uzmanlık eğitiminin 3. yılında olanlar, uzmanlar ve doçent olan hekimler başvurabilirler. Sınavdan başarılı olan 3. yıl asistanları “Yeterlik Belgesi”ni uzmanlık sınavında başarılı olduktan sonra alabilirler.

Gelişim sınavına tıbbi onkoloji yan dal eğitiminin 1. ve 2. yılında olan  hekimler girebilirler.  Ama başarılı olsalar bile “Yeterlilik Belgesi” alamazlar.

Sınav sonuçları sınava girenlere özel olarak bildirilecek, dernek sitesinden yayınlanmayacaktır. Sadece yeterlilik belgesi almaya hak kazananlar dernek sitesinde “Sınavla Yeterlilik Belgesi Alanlar” başlığı altında ilan edilecektir.

Sınava girmek isteyenler 10 Nisan 2017 tarihine kadar  tibbionkolojidernegi@gmail.com  adresine başvurabilirler.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği 

saglik/userfiles/file/TTOD_2017%20Gelisim%20Sinavi.pdf