Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

2014 Yılı Yeterlilik Sınavı

Değerli Üyemiz, 

Tıbbi Onkoloji Derneği’mizin düzenlediği yeterlilik sınavı ve gelişim sınavları V. Tıbbi Onkoloji Kongresi sırasında 22 Mart 2014 Cumartesi günü saat 13.30’da kongre merkezinde B Salonu'nda  yapılacaktır.  

 
Sınavlarla ilgili sınav kılavuzları ekte sunulmuştur ve dernek sitemizde “Yeterlilik Kurulu” başlığı altına yerleştirilmiştir.
 
Yeterlilik sınavına tıbbi onkoloji yan dal uzmanlık eğitiminin 3. yılında olanlar, uzmanlar ve doçent olan hekimler başvurabilirler. Sınavdan başarılı olan 3. yıl asistanları “Yeterlilik Belgesi”ni uzmanlık sınavında başarılı olduktan sonra alabilirler.
 
Gelişim sınavına tıbbi onkoloji yan dal eğitiminin 1. ve 2. yılında olan  hekimler girebilirler. Ama başarılı olsalar bile “Yeterlilik Belgesi” alamazlar.
 
Sınav sonuçları sınava girenlere özel olarak bildirilecek, dernek sitesinden yayınlanmayacaktır. Sadece yeterlilik belgesi almaya hak kazananlar dernek sitesinde “Sınavla Yeterlilik Belgesi Alanlar” başlığı altında ilan edilecektir.
 
Sınava girmek isteyenler 15 Mart 2014 tarihine kadar tibbionkolojidernegi@gmail.com adresine başvurabilirler.
 
Türk Tıbbi Onkoloji Derneği 


 saglik/userfiles/file/yeterlilik_sinaviklavuzu_doc.doc
 saglik/userfiles/file/gelisim_sinaviklavuzu_doc.docx