Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

06.11.2021 Tarihinde Yapılan Yeterlik-Gelişim Sınavı hk.

Değerli üyemiz,

TTOD yeterlik sınavı 6 Kasım 2021 tarihinde yapılmış ve sınavda sorulan toplam 100 sorudan 4 soru için itirazda bulunulmuştur. Yeterlik Komisyonunun incelemesi ile bu itirazlardan üçü kabul edilmiştir. (6, 16, 33. sorular)

Tüm sınav setindeki soruların güçlük derecesi komisyon tarafından yeniden değerlendirilmiş; geçerlilik, güçlük ve ayırt edici özellikleri yönünden değerlendirildiğinde, itirazı kabul edilen 3 soru da dikkate alınarak sınavın geçme notu 53 olarak güncellenmiştir. Sonuç değerlendirme süreci başlatılmış olup en kısa zamanda sonuçlar açıklanacaktır.

 TTOD 2022 Yeterlik ve Gelişim Sınavı 9. TTOK esnasında yapılacaktır.

 

Saygılarımızla

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği

Yeterlik Kurulu Sınav Komisyonu