Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

05.08.2015 SUT Değişikliği ve Karşılaştırmalı Tablosu

Değerli üyemiz, 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 24/03/2013 tarihli Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan değişiklikler, 05.08.2015 tarih ve 29436 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.  

Değişiklik metninin 2, 10, 15, 17 ve 41. maddelerinde özellikle tıbbi onkoloji alanını ilgilendiren düzenlemeler yer almaktadır. Tebliğin tamamı  ve  21.04.2015 Tarihli SUT ile 05.08.2015 Tarihli SUT’un karşılaştırmalı tablosu ekte sunulmuştur

Bilgilerinize sunarız.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği

saglik/userfiles/file/05-08-2015%20%20SUT%20karsilastirmali%20%20tablo.pdf